KILLKANUKU ISHKAYSHIMI YACHAY SHINALLATIK YACHACHIY KAMAYUKWASI SHUK NINAKUSHKA ASPIRKA

Chunkashuk kulla  wacha pucha Killkanuku Ishkayshimi Yachay  shinallatik Yachachiy Kamayukwasi shuk ninakushka aspirka  ishkayshimi yachay sinchyachishpa katichun. Killkanuku Ishkayshimi Yachay pushakkuna shinallatik shuktik runakuna kay tantanakuyman shamurkakuna.

Romulo Atun, Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushak, nirka “llamkakunchik ñukanchik ishkayshimi yachay sinchyachishpa katichun, ñukanchik wawakunamanta wamprakunamantapish”.

Shinallatik Monserrat Creamer, Yachachiy Kamayukwasi Pushak nirka “tukuykuna wamkurishpa llamkashpa  sumak yachay paktachishun”.

https://educacionbilingue.gob.ec Skip to content