Killkanuku Ishkayshimi Yachay llankakkunata shuk raymita rurarka Ishkayshimi Yachaypi llamkashkamanta

Rómulo Antun, Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushak paypak llamkakunawan shuk uchilla raymita rurarka Elizabeth Fierroman Lucia Mejeant Marlene Coromanpash Ishkayshimi Yachay Wasipi llamkashkamanta kikinkunapak llamkak punlla tukurishkamanta shinami nin kamachi chashnami SESEIB wasika yupaychani nin kay warmikuman.

 

Rómulo Antun, kay uchilla raymita kallarirka kayta nishpa: “Yupaychani kay wasiman kikinkunapak shunkuta kawsaytapish kushkamanta kankunapak yachaykunawan yanaparkakichik ishkayshimi yachay sinchyachun  shinallatak wawakuna kuitsakuna wamprakunapish alli yachay charichun, kay wasipa punkuka paskashpa charinka kankunata mana kunkarinkichik tigrankichik, kutinpish yupaychani”.

Kakwillaykunata kurka sinchita llamkashkamanta. Llamkak warmikunaka   yuyarirka imashina kay wasipi llamkarkuna sumak mashikunata riksirkakuna shinallatak  ishkishimi yachay sinchyashkata rikurkakuna, yupaychani  shinallatik  shunkupi apashpa rishun nirkakuna.

https://educacionbilingue.gob.ec Skip to content